Dva里番本子

Dva里番本子

须缓缓搓之,俟其回暖,或反以雪搓之,引出寒气,气舒暖回乃愈,即其理也。但气血多少,不以胃勿泥也。

 约二时久,病者心躁畏热不能忍,始令连被卧,病即减。虚烦,坐卧不安,手足不定,六脉不显,尺脉不至,此元气不能主持,法当大补。

古人又以短气名之,谓呼吸之气短促也。若根据后人分短气与喘为二,则以短气为虚喘,而喘单就实者言,未为不可也。

食郁,嗳酸,腹满不能食,右寸脉紧盛,宜香附、苍术、山楂、神曲、针砂。<目录>卷之二·杂症\瘟疫病论吐蛔,此胃热也,必非脏寒。

内风者,即人身中之气也。痰饮痛,轻者小陷胸汤,重者大陷胸丸治之。

未经泻荡而后重者为实,已经泻荡而仍后重者为虚。面焦,胃脉衰,人参、黄、甘草、白芍、升麻、葛根、白芷。

Leave a Reply