Vol356女神冯木木LRIS绚丽光影时尚车拍主题无内黑丝裤袜诱惑写真110P冯木木画语界

Vol356女神冯木木LRIS绚丽光影时尚车拍主题无内黑丝裤袜诱惑写真110P冯木木画语界

治汤火伤,及各样杖疮亦好。一方跌扑伤重,遍身疼痛或肿。

中年以后,不宜有此病。治风湿,香港脚疼痛不已。

三钱酒调下,诸血一时消。治法当宜专补水,肾水充足火自消。

白术补胎,苍术打胎,用者宜审。是止崩之药,不可独用,必须于补阴之中行止崩之法。

安神生化柏子仁,当归川芎与人参。产妇肠下,亦危症也,人以为儿门不关之故,谁知是气虚下陷而不能收乎!夫气虚下陷,自宜用升提之药,以提其气。

量虚实加减。原因气血太亏甚,交骨粘带不得开。

Leave a Reply