Vol078李李七七喜喜性感写真56P李七喜爱蜜社

Vol078李李七七喜喜性感写真56P李七喜爱蜜社

间有脏腑有热,热上冲而成者,然肾虚固本病也。老君曰∶人行阳德,人自报之。

癫则目闭俯首,阴急而阳缓也。 摩儿囟上、足心各五、六遍,又遍摩儿心及脐上下。

病患头毛上逆者,凶。若高医识病知脉,药又相当,如此即应手作效。

水之流行地中似脉。不当见而见,又非其时矣。

三合济生汤以枳壳、芎归、达生三方,抽其精粹而成合此汤。 凡妇人患风气,脐下虚冷,莫不由此,早行房故也。

艾附暖宫丸治妇人经水不调,小腹时痛,赤白带下,子宫寒冷。后合重煎,取一升五合,分温再服。

Leave a Reply