No131吊带薄纱红丝袜写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No131吊带薄纱红丝袜写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

 《素问》又曰∶根于内者,命曰神机,神去则机息。(张石顽)凡虚损证脉浮大者,属阳虚;细数者,属阴虚。

)风令脉浮,寒令脉急(原注:急即紧之象)。葛花解酲(汤)木香砂(仁),二苓参术蔻仁加,神曲干姜陈滓泻,温中利湿酒伤瘥。

又有感冒夹食,屡经汗下、消导,二便已通,而舌上灰黑未退、润而不燥者,此津液过伤、虚火上炎之象也,急宜养阴。 噫!子孙之贫贱,现于祖父之身,则内相之所系长矣。

病人阳气素盛,或有宿食,外邪传入,遂归胃腑,此正阳阳明也,宜三承气汤下之。王安石专精读书,每食不辨美恶,但近身者必尽,当其好学时,已先犯心不在焉,食而不知其味一大病矣。

夫贪恋躯壳者,万物皆然,而龟为甚,故最寿而难死。二盛而躁,病在手太阳。

男女之无子者,非情不洽,则神不交也。 长沙明吐逆食不得入,不得小便,为关格证之状。

Leave a Reply