No5601女神王馨瑶yanni脱粉色长裙露性感蕾丝内裤秀惹火身材诱惑写真78P王馨瑶秀人网

No5601女神王馨瑶yanni脱粉色长裙露性感蕾丝内裤秀惹火身材诱惑写真78P王馨瑶秀人网

凡金疮出血不止,素怯弱者,当补气。  一小儿腹疮,大便秘结,发热饮冷,此热蓄于里也,用内疏黄连汤一剂,大便通而痛止;又用清热消毒散,内热退一小儿腹患疮,敷寒凉之药,其肿益甚,腹中阴痛,手足并冷,此阳气虚寒之症也,余用回阳汤、抑阴散,而肿渐消,毒渐散;又用托里散而敛。

活人酸枣仁汤治痘疹虚烦,惊悸不得眠。若兼青色,风热相搏也,用加味逍遥散。

 海藏用四君子加木香、半夏,白术倍之,姜、枣煎服,诚良法也。此禀肾虚火动也,先君用大剂加减八味丸料,煎与恣饮,诸症渐退,佐以大剂八珍加紫草、糯米数剂,脓渐贯,仍以前药而结痂,用八珍汤而靥。

未靥之际,恐致气血虚而不能结痂,既靥之后,尤防血脱阴虚,阳无所附矣。经行复痒发热,用加味逍遥、一男子痘愈而入房,身痒昏愦,脉大而无伦次,按之如无,用独参汤十五剂而苏,又大补汤二十余剂脉敛,又二十余剂脉微细而畏寒,此火归经,又五十余剂而痊。

 丹邪既去,而乳食不思者,用五味异功散补之。 一小儿十五岁,胁痈脓清,晡热盗汗遗精,此元气虚甚之恶症也,用大补汤、地黄丸料,元气渐复。

用六君子汤,饮食顿进,脓亦外泄,但体倦晡热,朝用补中益气汤,夕用五味异功散,及间服八珍汤而垂愈。后因乳母恚怒,胸胁作痛,频饮糖酒,儿病复作发搐,母先服加味小柴胡汤二剂,次服加味逍遥散,儿服四味肥儿丸而愈。

Leave a Reply