U288小兔写真套图64P小兔尤果网

U288小兔写真套图64P小兔尤果网

 因母饮酒,后加肿痛,母服清胃散,儿服活命饮、一小儿患之,因乳母恚怒所致,子用仙方活命饮,母用柴胡栀子散、加味逍遥散并愈。余谓血气虚而有热,欲与温补。

又饮食过多发厥,手足并冷,用五味异功散加升麻、柴胡、生姜,一剂而愈。一小儿项间及四肢结核,久溃不敛,形体骨立,大便不调,小便频数,此肝脾疳症,用九味芦荟丸、补中益气汤而一小儿十四岁患此,脓水清稀,肌体骨立,晡热盗汗,口干咳痰,此肾水不能生肝木也,用六味地黄丸、补中益气汤。

盖始因元气不足,不能运及,故肿消而色黯,服药之后,元气渐充,故胫肿而色赤也。一小儿先颏间肿痛,用败毒之药,耳中流脓,项间结核,两目或连札,或赤痛,小便或作痒,或赤涩,皆肝胆二经一小儿腮颏肿痛,服败毒药后,耳出秽水,余谓肝肾之症,先用九味芦荟丸而痊。

一小儿痘愈后发搐,左额青赤,唇口牵动,余谓肝心二经风热所致,先用柴胡栀子散加钩藤钩,后用加味逍遥散,而搐止,再用五味异功散而痘愈。用十一味木香散一剂,诸症顿愈,再剂不时索食,但恶寒,此脾气犹虚也,用五味异功散加木香及六君子汤,而诸症愈;又用参内托散而痂脱。

后因饮食过度吐泻,患处不红活,出清水,用异功散、葱熨法、藜芦膏而愈。 不悟,仍服之,更四肢发搐,目闭口噤。

八正散治下焦积热,大小便不通,或小便淋涩,脉症俱实者。一小儿大腿漫肿不赤,服败毒之药,手足并冷,吐泻不食。

Leave a Reply