A分享软件库

A分享软件库

極思此書,傳之後世,可無傷也。上名命曹上對,筭盡當入土,愆流後生,是非惡所致邪?

然古今之文,多說為天地陰陽之會,非也,是皆承負厄也。行,子曉哉,乃一旦而相隨死者,皆非命也。

 伤寒,若吐下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,宜茯苓白术汤。行去矣,行去矣。

足少阳侠溪穴,在小指歧骨间,本节前陷中。故常案天地之法度,不失其門戶也。

若不结胸,但头汗出,余处无汗,剂颈而还,小结胸无大热者,此为水结在胸胁也,但头微汗出者,宜大陷胸汤。他日过之,未尝有德色也。

发汗后,其人脐下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝汤主之。前乞勑拜謝受恩,雖日月未至,諸先時一月令知之。

Leave a Reply