izp800舞岛明里

izp800舞岛明里

吴人驹曰:不可因恶寒而用辛温,又不可因汗出而固表,惟宜甘寒以解其暑热可也。少阴中风脉,若见阳浮阴弱,乃风邪传入少阴,则是其势方盛,未易言愈。

表里俱热,尤不宜火。程应旄曰:热因寒格,无论腹痛、干呕、咽痛,皆下利中格阳之证,即使利止,而脉仍前,欲绝不出,亦不得谓里寒已退,辄妄治其外热也。

下利阴下脱也,故曰亦死也。少阴病,恶寒而蜷,阴寒证也。

是皆不王肯堂曰:此条当是太阳、少阳合病。所以然者,胃中虚冷,水谷不分,故小便不利而大便必溏也。

汪琥曰:烦躁者,阳虚而争,乃藏中之真阳欲脱,而神气为之浮越,故作烦躁。且自欲吐,阴寒之邪上逆,正当急温,失此不治,因循至五、六日,加之自利,复烦燥不得卧寐者,此少阴肾中真阳扰乱,外越欲绝之死证。

程应旄曰:热因寒格,无论腹痛、干呕、咽痛,皆下利中格阳之证,即使利止,而脉仍前,欲绝不出,亦不得谓里寒已退,辄妄治其外热也。 穴在足大指下后二寸,或一寸半陷中,可手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

Leave a Reply