Vol339女神Emily顾奈奈私房粉色情趣蕾丝内衣惹火诱惑45PEmily尤蜜荟

Vol339女神Emily顾奈奈私房粉色情趣蕾丝内衣惹火诱惑45PEmily尤蜜荟

朱子曰∶必使道心常为一身之主,而人心每听命焉。若因饮食停滞而作,用四君子汤以益脾土;山楂、神曲以消饮食。

 一小儿痘稠密色赤,先君以为热毒,用东垣消毒散一剂,初出者顿起,后出者悉没,再剂如期而靥。后因乳母恚怒,胸胁作痛,频饮糖酒,儿病复作发搐,母先服加味小柴胡汤二剂,次服加味逍遥散,儿服四味肥儿丸而愈。

后复作,服归脾、定志二药即愈。 一小儿犬吠出血,抽搐痰盛,敷玉珍散、服抱龙丸而愈。

重者一齐出,密如蚕种,顶陷如茱萸样,或平头灰白色,渴泻烦躁,头温足冷,身热不除。大凡诸症,因脾气虚而不能愈者,皆宜服之,调补元气,则自愈矣。

毕姻后,臀间患疽,漫肿坚硬,肉色不变,手足时冷,脉浮大,按之微细,两尺为甚,先用八味丸料四剂,又用十全大补汤,患处色正而消。大便了而不了,脾气虚而下陷也,用补中益气汤。

夹惊则左关弦洪而软,或作顿闷切牙目直项急等症。 若在乳下,尤当补其母,及慎饮食起居为善。

Leave a Reply