cos雷电将军炼乳网站

cos雷电将军炼乳网站

一小儿十四岁,每饮食劳倦,随患寒热,两拗肿痛,服大黄之类,发搐口噤,手足并冷,良久少苏。后因饮食停滞,服峻厉之药,喉间仍肿,腹中胀痛,此脾气复伤也,用异功散加升麻、当归而痊。

一女子患瘰,因怒两手颤振,面色或青或赤,此肝经血虚火盛而生风也,用四物加山栀、钩藤钩、龙胆草、甘草,而颤振渐愈,乃去胆草,与地黄丸间服而痊。肺经虚弱,用补中益气汤。

若肉溃而不敛者,用六君子汤。盖必有诸中而后形诸外。

 杨氏云∶痘疮一见红点,升麻、葛根,便不可用。一小儿臀痈,久不愈,溃出碎骨,饮食少思,不时寒热,脓水清稀,此气血俱虚也,用八珍散加肉桂、桔梗渐消,又用托里散加肉桂及豆豉而愈。

因饮食停滞,服克伐之剂,患处漫肿,更作呕恶寒,余谓脾胃复伤,用六君子汤加升麻、柴胡治之而愈。一小儿仆伤,溃后患前症,面青或赤,服风痰之药,切牙目直,仍欲治风。

余谓脾气虚而肺气弱也,朝用补中益气汤,夕用五味异功散,元气渐复,乃佐以换肌消毒散寻愈。此症亦与症不同。

Leave a Reply