AV写真完整版在线观看

AV写真完整版在线观看

酒煮面糊为丸。热者宜辛凉汗之,寒者宜辛温汗之。

外红内紫,则为热甚。大柴胡汤,柴胡、黄芩、半夏、枳实、芍药、大黄也。

或无问可下、不可下,而误用银粉、巴豆燥热大毒丸药下之,反以损阴亡液,以使怫热太甚,亦或成痞。退阴散,即炮变色川乌,微炒干姜,等分为末,每服一钱,盐汤滚数沸服,四肢不温,连服三次即温,热服若吐,冷服亦可。

如未通加朴硝,俟大小便通,方可服损药。又曰∶骨痈非流注之罪,乃医者凉剂之过也。

一、如用正方痛不住,可取酒化乳香、没药,于火上使熔,然后将此酒调药热涂痛止。万物之生也,人为最灵;四时有变兮,百疾兆生。

一法本方加甘遂末一钱匕。 若气短空乏不能续息,为不足之虚证。

Leave a Reply