ROSI写真No239247PROSI写真

ROSI写真No239247PROSI写真

《录验方》云∶干姜、生姜一累数者,其一支为累,取肥大者。 自有滞风洞虚,《千金方》云∶凡人年四十以下,有病可服泻药;不甚须服补药,必有所损,不在此限。

丹溪述而证之,至景岳复起而辟之,谓轻清而光焰于上者,火之明也,重实而温于下者,火之位也。肝与胆为表里,肝为之体则以为胆为肝之用,俾躁急之性济以柔和,故卒然临之不惊,无故加之不怒。

今夫万物之所以托命者,土也,而五行亦无土不成。 虚者十补勿一泄之,却邪养正,平则守常。

 如太阴阳明论曰:饮食不节,起居不时者,阴受之。若外舍分肉之间,令人消灼肌肉,以脾主肌肉,又主四肢,邪之所凑,其经必虚,而况兼孤绝之阴、独发之阳,上下内外相为捍格乎!所以不必再引有所用力而可知少气烦冤,手足热而欲呕矣,噫,瘅疟之暴与阴毒之惨,初无少异,由此可见,疟气之留于皮毛肌肉筋骨六腑募原者犹浅,伤于五脏者深。

刺入七分,灸五壮。若阳气衰,阴气盛,寒邪在里,口中和,无热而背恶寒者,属少阴也,宜温之,附子汤主之。

至若六七日渴欲得水,此为欲愈,宜少与之。 其中有薤白者,以两头微焦黄为候,有白芷附子者,亦令小黄色也。

Leave a Reply